Stálé rubriky
Termíny vydání
Ceník inzerce
Standardy tisku
Odběratelé
Náklad
Partneři
Redakce
Kontakt

Obálka - zpět na hlavní stranu
Ke stažení

   

Ceník inzerce
____________________


 Formát, umístění inzerce  Cena
zadní obálka      (230x240mm) 95 000,- Kč
II. a III. obálka     (225x240mm) 85 000,- Kč
strana inzerce     (230x240mm) 60 000,- Kč
strana PR text 50 000,- Kč
1/2 strany     (115x240mm na výšku) (230x120mm na šířku) 33 000,- Kč
1/3 strany      (76x240mm na výšku) (230x80mm na šířku) 30 000,- Kč
1/4 strany     (115x120mm) 22 000,- Kč
logo na titulní straně 19 000,- Kč
dvoustrana vnitřní 80 000,- Kč
dvoustrana - II. obálka + vedlejší strana 120 000,- Kč
dvoustrana – III. obálka + vedlejší strana 110 000,- Kč
titulní strana 100 000,- Kč
obalový pruh jednobarevný - šířka 7 cm 40 000,- Kč
obalový pruh čtyřbarevný - šířka 7 cm 50 000,- Kč

Stornopoplatky: 90% z ceny inzerce
měsíc před tiskem 100 %
Splatnost faktury 14 dní
Při pozdní platbě účtujeme penále 1% denně


Prestižní česko-anglický čtvrtletník
pro investory, developery, nájemce,
facility managery, stavitele, architekty.
Projekty, realizace, pronájem, správa.
BUILDING WORLD Magazine, Slovinská 25, 101 00 Praha 10, tel.: +420 775 945 719,
e-mail: e.wankeova@buildingworld.cz, redakce@buildingworld.cz,
obchod@buildingworld.cz, magazine@buildingworld.cz, www.buildingworld.cz