Stálé rubriky
Termíny vydání
Ceník inzerce
Standardy tisku
Odběratelé
Náklad
Partneři
Redakce
Kontakt

Obálka
Ke stažení
Předplatné
Archiv

   

Redakce
____________________


Redakce:
redakce@buildingworld.cz

Šéfredaktor:
Eva Wankeová
Tel.: +420 775 945 719
e.wankeova@buildingworld.czEva Wankeová
David Friday
Ing. arch. Yvona Bělíková
Nina Fibigerova
Markéta Čechová
Tereza Hronová

redakce@buildingworld.cz
Obchodní oddělení:
obchod@buildingworld.cz

Director: Eva Wankeová
Tel: +420 775 945 719
e.wankeova@buildingworld.cz

Eva Hronová
Marek Matoušek
František Wanke
Tel.: +420 774 608 163
obchod@buildingworld.cz

Vydavatel:
BUILDING WORLD, s.r.o.
Říčanská 7
101 00 Praha 10

Tel.: +420 775 945 719
magazine@buildingworld.cz
e.wankeova@buildingworld.cz
www.buildingworld.cz

IČ: 272 06 076
Registrační číslo: MK ČR E 15733

Předplatné:
magazine@buildingworld.cz
4 vydání 800,- Kč (+ 21% DPH)
Tel.: +420 775 945 719

Grafický design:
Štěpán Kleník
Marek Filip


Překlad:
Kent Christopher Kasha
Lenka Ulrichová


Technická redakce:
Martina Bromová
Blanka Valtrová

Prestižní česko-anglický čtvrtletník
pro investory, developery, nájemce,
facility managery, stavitele, architekty.
Projekty, realizace, pronájem, správa.
BUILDING WORLD Magazine, Říčanská 7, 101 00 Praha 10, tel.: +420 775 945 719,
e-mail: e.wankeova@buildingworld.cz, redakce@buildingworld.cz,
obchod@buildingworld.cz, magazine@buildingworld.cz, www.buildingworld.cz