Regular sections
Publication dates
Advertising rate card
Print standards
Target audience
Circulation
Partners
Editorial Office
Contact

Cover
Download
Subscription
Archive

A periodical
for investors, developers, tenants, facility managers, builders, architects. Projects,
implementation, leasing, management.
   

Editorial Office
______________________


Editorial Office:
redakce@buildingworld.cz

Editor in chief:
Eva Wankeová
Tel.: +420 775 945 719
e.wankeova@buildingworld.czEva Wankeová
David Friday
Ing. arch. Yvona Bělíková
Nina Fibigerova
Markéta Čechová
Tereza Hronová

redakce@buildingworld.cz

Sales Department:
obchod@buildingworld.cz

Editor in chief: Eva Wankeová
Tel: +420 775 945 719
e.wankeova@buildingworld.cz

Eva Hronová
Marek Matoušek
František Wanke
Tel.: +420 774 608 163
obchod@buildingworld.cz

Publisher:
BUILDING WORLD, s.r.o.
Říčanská 7
101 00 Praha 10

Tel.: +420 775 945 719
magazine@buildingworld.cz
e.wankeova@buildingworld.cz
www.buildingworld.cz

IČ: 272 06 076
Registrační číslo: MK ČR E 15733

Subscription :
magazine@buildingworld.cz
4 vydání 800,- Kč (+ 21% DPH)
Tel.: +420 775 945 719

Graphic design:
Štěpán Kleník
Marek Filip


Translation:
Kent Christopher Kasha
Lenka Ulrichová


Technical Redaction:
Martina Bromová
Blanka Valtrová

BUILDING WORLD Magazine, Říčanská 7, 101 00 Praha 10, tel.: +420 775 945 719,
e-mail: e.wankeova@buildingworld.cz, redakce@buildingworld.cz,
obchod@buildingworld.cz, magazine@buildingworld.cz, www.buildingworld.cz