investments projects architecture tenants facility management construction design
office shopping centres logistics & industry residential development hotels real estate

Ceník inzerce

Formát, umístění inzerce Cena
Titulní strana 120 000 CZK
Logo na titulní straně 22 000 CZK
Zadní vnější obálka (230x240mm) 99 000 CZK
II. a III. obálka (230x240mm) 95 000 CZK
Strana vedle 2. obálky 85 000 CZK
Strana vedle obsahu 80 000 CZK
Strana inzerce vnitřní 69 000 CZK
Strana PR text 69 000 CZK
Dvoustrana inzerce vnitřní 85 000 CZK
Dvoustrana PR text 85 000 CZK
1/2 strany (115x240mm portrait) (230x120mm wide) 39 000 CZK
1/3 strany (76x240mm portrait) (230x80mm wide) 36 000 CZK
1/4 strany (115x120mm) 30 000 CZK
Dvoustrana – II. obálka + vedlejší strana 130 000 CZK
Dvoustrana – III. obálka + vedlejší strana 130 000 CZK
Obalový pruh jednobarevný – 7 cm 68 000 CZK
Umístění PR 1 strana on-line: 36 000 CZK
Umístění PR 2 strany on-line: 42 000 CZK

Stornopoplatky: 90% z ceny inzerce
měsíc před tiskem 100 %
Splatnost faktury 14 dní
Při pozdní platbě účtujeme penále 1% denně

Česky English

Sledujte nás na:

BUILDING WORLD magazine BŘEZEN 2024

BUILDING WORLD magazine PROSINEC 2023

BUILDING WORLD magazine ZÁŘÍ 2023

PARTNEŘI: