Stálé rubriky
Termíny vydání
Ceník inzerce
Standardy tisku
Odběratelé
Distribuce
Partneři
Redakce
Kontakt

Obálka - zpět na hlavní stranu
Mediainformace

   

Ceník inzerce
____________________


Formát, umístění inzerce Cena
Titulní strana 120 000 CZK
Logo na titulní straně 22 000 CZK
Zadní vnější obálka (230x240mm) 99 000 CZK
II. a III. obálka (230x240mm) 95 000 CZK
Strana vedle 2. obálky 85 000 CZK
Strana vedle obsahu 80 000 CZK
Strana inzerce vnitřní 69 000 CZK
Strana PR text 69 000 CZK
Dvoustrana inzerce vnitřní 85 000 CZK
Dvoustrana PR text 85 000 CZK
1/2 strany (115x240mm portrait) (230x120mm wide) 39 000 CZK
1/3 strany (76x240mm portrait) (230x80mm wide) 36 000 CZK
1/4 strany (115x120mm) 30 000 CZK
Dvoustrana – II. obálka + vedlejší strana 130 000 CZK
Dvoustrana – III. obálka + vedlejší strana 130 000 CZK
Obalový pruh jednobarevný – 7 cm 68 000 CZK
Umístění PR 1 strana on-line: 36 000 CZK
Umístění PR 2 strany on-line: 42 000 CZK

Stornopoplatky: 90% z ceny inzerce
měsíc před tiskem 100 %
Splatnost faktury 14 dní
Při pozdní platbě účtujeme penále 1% denně


Prestižní česko-anglický čtvrtletník
pro investory, developery, nájemce,
facility managery, stavitele, architekty.
Projekty, realizace, pronájem, správa.
BUILDING WORLD Magazine, Slovinská 25, 101 00 Praha 10, tel.: +420 775 945 719,
e-mail: e.wankeova@buildingworld.cz, redakce@buildingworld.cz,
obchod@buildingworld.cz, magazine@buildingworld.cz, www.buildingworld.cz