investments projects architecture tenants facility management construction design
office shopping centres logistics & industry residential development hotels real estate

Standardy tisku

Technické specifikace
Tisková technika: archový ofset, 70 lpc/175 lpi
Ořezové a pasovací značky odsazené nejméně 5 mm (14 bodů) od čistého formátu. Spad 5 mm. Layout inzerce s bezpečnou zónou pro ořez a vazbu (písmo a grafické prvky 10–15 mm od okrajů strany)
Barevnost, rozlišení: CMYK, nejméně 300 dpi v reprodukci 1:1
Forma podkladů a logotypů: EPS, AI nebo tisková PDF v tiskových barvách CMYK – text v křivkách nebo s vloženými písmy
Česky English

Sledujte nás na:

BUILDING WORLD magazine ČERVEN 202

BUILDING WORLD magazine BŘEZEN 2024

BUILDING WORLD magazine PROSINEC 2023

PARTNEŘI: