Stálé rubriky
Termíny vydání
Ceník inzerce
Standardy tisku
Odběratelé
Distribuce
Partneři
Redakce
Kontakt

Obálka - zpět na hlavní stranu
Mediainformace
Předplatné

   

Standardy tisku
____________________


Technické specifikace
Tisková technika: archový ofset, 70 lpc/175 lpi
Ořezové a pasovací značky odsazené nejméně 5 mm (14 bodů) od čistého formátu. Spad 5 mm. Layout inzerce s bezpečnou zónou pro ořez a vazbu (písmo a grafické prvky 10–15 mm od okrajů strany)
Barevnost, rozlišení: CMYK, nejméně 300 dpi v reprodukci 1:1
Forma podkladů a logotypů: EPS, AI nebo tisková PDF v tiskových barvách CMYK – text v křivkách nebo s vloženými písmy
Prestižní česko-anglický čtvrtletník
pro investory, developery, nájemce,
facility managery, stavitele, architekty.
Projekty, realizace, pronájem, správa.
BUILDING WORLD Magazine, Slovinská 25, 101 00 Praha 10, tel.: +420 775 945 719,
e-mail: e.wankeova@buildingworld.cz, redakce@buildingworld.cz,
obchod@buildingworld.cz, magazine@buildingworld.cz, www.buildingworld.cz